Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa
Đã đăng vào Aug 15, 2020

khai báo thuế

Vài điểm mới của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 Áp dụng từ ngày 1/7/2020.

1. Hạn nộp tờ khai quý:
Trước: Ngày thứ 30 tháng đầu quý tiếp theo
Nay: Ngày cuối cùng tháng đầu quý tiếp theo (Có thể tháng có 31 ngày thì là ngày 31)

2. Hạn nộp BCTC:
Trước: Chậm nhất ngày thứ 90
Nay: Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng thứ 3 sau khi kết
thúc năm tài chính (Kế toán đỡ phải tính xem tháng 2 có 28 hay 29 ngày để cộng thêm 90 ngày)

3. Hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân tự quyết toán:
Trước: Ngày 30 tháng 3
Nay: Ngày 30 tháng 4 (Cá nhân được rà soát lại hồ sơ sau khi công ty đã quyết toán để tự quyết toán, giảm áp lực cho cá nhân)
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.