Đang chờ xử lý đăng ký tên miền. Hãy kiểm tra lại sau một giờ nữa
Đã đăng vào Jun 8, 2020

khai báo thuế

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ

Chiều 5/6, Bộ Tài chính đã có công văn xin ý kiến các đơn vị, tổ chức có liên quan về dự án nghị định quy định mức thu lệ phí trước bạn đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, dự thảo đề xuất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ôtô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với các loại xe này quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2020.

Kể từ ngày 1/1/2021, mức thu lệ phí trước bạ đối với ôtô quy định tại Điều 1 tiếp tục áp dụng theo mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/2/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ.
Nhận báo giá
Đã gửi tin nhắn. Chúng tôi sẽ sớm liên hệ lại với bạn.